Offentlig elektronisk postjournal

For å søke etter dokumenter som har gått til og fra Vegtilsynet før 1. mai 2017, gå inn her:

www.oep.no

  • Trykk på "Avansert søk"
  • Velg dato for søket
  • Skriv Vegtilsynet i mottaker/ avsender-feltet Vegtilsynet. Man kan her velge om man vil søke på Vegtilsynet bare som mottaker eller avsender.
  • I feltet som heter "Velg en eller flere virksomheter", velger du velge Statens vegvesen, Vegdirektoratet eller en eller flere regioner
  • Trykk på "Søk"
Offentlig elektronisk postjournal