Aktuelt

Ledig stilling som vegfaglig rådgiver

21. august 2017

Vi søker etter deg som har engasjement for Vegtilsynets mål og sikre veger. Har du erfaring med vegprosjekt og kvalitetsstyring, spesielt innen planlegging og bygging, trenger Vegtilsynet din kompetanse.

Farlige rekkverk og lavt inspeksjonsnivå langs E6 og Rv3

15. mai 2017

Statens vegvesen skal inspisere vegnettet for å kontrollere at det er i samsvar med krav. Feil og mangler på og ved vegen kan blant annet skyldes manglende inspeksjoner, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Mangelfull oversikt over tilstanden på bruene i Region vest

22. mai 2017

Vegtilsynet har undersøkt om Statens vegvesen, Region vest har oversikt over tilstanden på bruene i regionen. Ein slik oversikt er viktig når vedlikehaldstiltak skal prioriterast slik at sikkerheita vert teke i vare.

Trafikksikkerhetsrevisjoner i fem regioner

22. mai 2017

Som oppfølging av tilsynssak angående trafikksikkerhetsrevisjoner i Region nord og sør i 2015, har Vegtilsynet undersøke status i de tre andre regionene i Statens vegvesen.

Samordning av vedlikehaldstiltak

3. mai 2017

Vegtilsynet har undersøkt om Region vest samordnar ulike vedlikehaldstiltak slik at til dømes rekkverk vert sett i stand når ein legg ny asfalt.

Vegtilsynet markerte fristillelse

27. mars 2017

Vegtilsynet ble fristilt fra Statens vegvesen 1. januar i år. Dette ble markert på Voss kulturhus mandag 23. januar. Til stede var Samferdselsministeren, Vegdirektøren, representanter fra Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Statens havarikommisjon, NAF, KNA, Opplysningsrådet for veitrafikken og de ansatte i Vegtilsynet.

Tilsyn med Nye Veier AS sitt styringssystem for sikker veg

27. mars 2017

Vegtilsynet har ført tilsyn med den delen av Nye Veier AS sitt styringssystem som ivaretar krav til kvalitet og sikre veger. Konklusjonen i tilsynsrapporten er at systemet er tilstrekkelig i den fasen Nye Veier er i per i dag, men må forbedres før første vegutbygging starter.

Manglande beredskapsplanar i Region nord

27. mars 2017

Manglande planverk gjer at Statens vegvesen, Region nord ikkje har sikra god nok beredskap for vêrutsette strekningar, meiner Vegtilsynet i ny rapport.

Tilsyn med Vegdirektoratets oppfølging av driftskontraktene

27. mars 2017

Vegdirektoratet har for dårlig oversikt når det gjelder kontroll av driftskontraktene med entreprenørene, og følger i altfor liten grad opp regionene, mener Vegtilsynet i ny tilsynsrapport.

Tre ledige stillinger i Vegtilsynet

27. mars 2017

Vegtilsynet skal fristilles fra Statens vegvesen og opprettes som et eget organ under Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2017. Vi trenger nye medarbeidere som vil være med på utviklingen av Vegtilsynet.