Aktuelt

Tilsyn med skredsikrings- og skredvernstiltak i fire driftskontraktar i Region vest

16. november 2018

Manglande etterleving av krav til inspeksjon og dokumentasjon av skredsikrings- og skredvernstiltak var gjennomgåande då Vegtilsynet førte tilsyn med fire driftskontraktar i Region vest.

Manglande drift av skredsikrings- og skredvernstiltak i Region nord

13. september 2018

Statens vegvesen, Region nord etterlever ikkje krav til skredsikring og skredvern når vegane i regionen skal driftast. Det meiner Vegtilsynet i ny tilsynssak. Vegtilsynet har også gjort eigne inspeksjonar i regionen.

Vegdirektoratet følger ikkje opp avvik i tunnelane

29. august 2018

Vegdirektoratet følger ikkje opp resultat frå inspeksjonar i dei tunnelane som ikkje er oppgraderte, og tar ikkje det ansvaret dei har ifølge tunnelsikkerheitsforskrifta, meiner Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Ingen avvik i oppfølging av vinterdrift på gang- og sykkelveger i Region øst

27. august 2018

Vegtilsynet fant ingen avvik da man undersøkte Statens vegvesen, Region øst sin oppfølging av drift på gang- og sykkelveger.

Manglande drift og vedlikehald av skredsikringstiltak i Region midt

9. juli 2018

Statens vegvesen, Region midt inspiserer og drifter ikkje skredsikrings- og skredvernstiltaka sine godt nok. Det meiner Vegtilsynet i ny tilsynssak, der dei òg har inspisert delar av vegnettet i regionen.

Vegtilsynet vil ha lavere risiko ved ledebilkjøring i tunnel

22. mai 2018

Krav til bruk av ledebil ved arbeid i tunneler bør bli like strenge som kravene til kolonnekjøring over fjelloverganger, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

God beredskap for vêrutsette fjellovergangar i Region vest

2. mai 2018

Statens vegvesen, Region vest har i det vesentlege eit godt planverk for beredskap på vêrutsette fjellovergangar i regionen. Det viser ny rapport frå Vegtilsynet.

Klimatilpassing i vegprosjekt, Region midt

16. april 2018

I ein serie tilsynssaker undersøkjer Vegtilsynet om Statens vegvesen følger krav til klimatilpassing ved planlegging av vegprosjekt. Også i Region midt er stoda tilfredstillande.

Klimatilpasning i vegprosjekter, Region nord

5. april 2018

I en serie tilsynssaker undersøker Vegtilsynet om Statens vegvesen følger krav til klimatilpasning ved planlegging av vegprosjekter. For Region nord er situasjonen tilfredstillende viser ny rapport fra Vegtilsynet.

Trafikksikkerheit ved arbeid i tunnelar

11. januar 2018

Vegtilsynet fann alvorlege feil ved arbeidsvarslinga i fire av fem tunneloppgraderings-prosjekt i Region vest.