Tilsyn med riksveginfrastrukturen

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementet si fageining som skal kontrollere og føre tilsyn med at krav om tryggleik knytt til riksveginfrastrukturen er teke i vare av Statens vegvesen og Nye Veier AS. Vegtilsynet skal vere bygd opp som eit risikobasert systemtilsyn. Tilsynsrapportar og utgreiingar finn du i lenka under

Gå til tilsynsrapportar og FoU

Aktuelt

Vegtilsynet vil ha lavere risiko ved ledebilkjøring i tunnel

22. mai 2018

Krav til bruk av ledebil ved arbeid i tunneler bør bli like strenge som kravene til kolonnekjøring over fjelloverganger, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

God beredskap for vêrutsette fjellovergangar i Region vest

2. mai 2018

Statens vegvesen, Region vest har i det vesentlege eit godt planverk for beredskap på vêrutsette fjellovergangar i regionen. Det viser ny rapport frå Vegtilsynet.

Klimatilpassing i vegprosjekt, Region midt

16. april 2018

I ein serie tilsynssaker undersøkjer Vegtilsynet om Statens vegvesen følger krav til klimatilpassing ved planlegging av vegprosjekt. Også i Region midt er stoda tilfredstillande.

Klimatilpasning i vegprosjekter, Region nord

5. april 2018

I en serie tilsynssaker undersøker Vegtilsynet om Statens vegvesen følger krav til klimatilpasning ved planlegging av vegprosjekter. For Region nord er situasjonen tilfredstillende viser ny rapport fra Vegtilsynet.