Tilsyn med riksveginfrastrukturen

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementet si fageining som skal kontrollere og føre tilsyn med at krav om tryggleik knytt til riksveginfrastrukturen er teke i vare av Statens vegvesen og Nye Veier AS. Vegtilsynet skal vere bygd opp som eit risikobasert systemtilsyn. Tilsynsrapportar og utgreiingar finn du i lenka under

Gå til tilsynsrapportar og FoU

Aktuelt

Manglande oppfølging av skredsikrings- og skredvernstiltak i driftskontrakt Indre Ryfylke

13. november 2018

Vegseksjon Haugesund i Region vest i Statens vegvesen, etterlever ikkje krav til inspeksjon og dokumentasjon av tiltak på riksveg når det gjeld drift av skredsikrings- og skredvernstiltak.

Manglande oppfølging av skredsikrings- og skredvernstiltak i driftskontraktane Ytre og Indre Sunnfjord

13. november 2018

Vegseksjon Fjordane i Region vest i Statens vegvesen, etterlever ikkje krav til inspeksjon og dokumentasjon av tiltak på riksveg når det gjeld drift av skredsikrings- og skredvernstiltak.

Manglande oppfølging av skredsikrings- og skredvernstiltak i driftskontrakt Voss

13. november 2018

Vegseksjon Voss og Hardanger i Region vest i Statens vegvesen, etterlever ikkje krav til inspeksjon og dokumentasjon av tiltak på riksveg når det gjeld drift av skredsikrings- og skredvernstiltak.

Manglande drift av skredsikrings- og skredvernstiltak i Region nord

13. september 2018

Statens vegvesen, Region nord etterlever ikkje krav til skredsikring og skredvern når vegane i regionen skal driftast. Det meiner Vegtilsynet i ny tilsynssak. Vegtilsynet har også gjort eigne inspeksjonar i regionen.